Gör ditt antigentest i Stockholm

Apr 21 2021
admin

Om du är orolig för att du har fått Corona kan du göra ett antigentest i Stockholm. För att veta om du är smittad behöver du en Ovärdelig antigen test Stockholm så att du kan skydda andra från smitta. Det är enkelt och går fort att göra samtidigt som du får svar riktigt snabbt. Det finns två olika typer av tester som kan visa om du har Covid-19, antigentest och PCR-test. Ett antigentest visar om du har proteindelar av viruset i dig medan ett PCR-test visar om du har arvsmassa från Covid-viruset. Båda visar alltså på om du är sjuk och har fått Corona. Ett antikroppstest, däremot, visar om du har haft Corona och därigenom fått antikroppar. Ett antigentest i Stockholm gör du snabbt och smidigt. Dessutom får du svar snabbt, oftast inom 30 minuter. Ett PCR-test tar längre tid att få svar på, oftast minst 24 timmar.

Hur går ett antigentest i Stockholm till?

Om du inte har testat dig tidigare undrar du naturligtvis hur ett antigentest går till. Är det ett blodprov eller tar man provet i näsan eller i svalget? Du funderar säkert också över hur lång tid ett sådant prov tar. Själva provtagningen går snabbt att genomföra. Det tar mindre än en minut. Provtagningen går till så att personalen för upp en provtagningspinne högt upp i din näsgång och snurrar sedan runt den under 10 sekunder. Därefter är det klart. Provet ska sedan analyseras vilket tar ungefär 15 minuter. Oftast vill man inte att du väntar på svar på plats för att minska risken för smittspridning utan du får därefter ditt provsvar digitalt.

Hur tillförlitligt är testet?

Det man har kommit fram till i dagsläget är att ett antigentest är som mest tillförlitligt i början av din infektion. Det bästa är därför att ta testet i Stockholm inom 5 dagar efter att du har börjat känna av symptom och tror att du kanske har blivit smittad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *