Diagnos frozen shoulder

Dec 29 2021
admin

Frozen shoulder är ett tillstånd som innebär att du får smärta i axeln. Efter en tid stelnar axeln och rörelseförmågan blir begränsad. Frozen shoulder innebär att axelns ledkapsel blivit inflammerad. Ledkapselns uppgift är att stabilisera axelleden, som är den rörligaste leden i kroppen. Blir den inflammerad drar den ihop sig vilket leder till stelhet och ihopväxning.

Sjukdomen kan delas in i två grupper av tillstånd :

  • Den första gruppen, ej traumatisk, vet man inte vilka orsaker som ligger bakom tillståndet.
  • Den andra gruppen går under benämningen traumatisk frozen shoulder. Här vet man att orsakerna till frozen shoulder är trauma, upprepade rörelser eller att man legat konstigt.

Frozen shoulder brukar i de flesta fall under en period av flera månader, men axeln brukar oftast läka av sig själv. Rehabiliteringen blir kortare om man kontaktar läkare eller sjukgymnast vid minsta symptom. Efter rehabilitering kan milda symptom fortfarande förkomma i form av värk och stelhet. Dessa symtom är dock så pass milda att de inte påverkar vardagslivet.

Söka vård för frozen shoulder

Om man känner en ihållande smärta eller stelhet under en period på 14 dagar utan att veta orsaken ska man kontakta en kiropraktor, naprapat eller läkare för att få en diagnos. För att få veta om man har frozen shoulder kan man prova att göra vissa rörelser. Tecken på att man har frozen shoulder är t ex att man har svårt att sträcka armen rakt upp eller vrida den. Trots att frozen shoulder läker av sig själv är det en långsam läkningsprocess. Den kan vara från några månader till flera år.

Ca 3% drabbas av frozen shoulder. De flesta som drabbas är i åldrarna 45-74 år. Inom en period på 5 år får 10% av de drabbade tillbaka sjukdomen i den andra axeln.

Orsaker

I dag vet man inte varför personer med ej traumatisk frozen shoulder drabbas. Däremot kan man se att personer som har diabetes löper en större risk att drabbas av frozen shoulder. Andra sjukdomar som medför en ökad risk att drabbas av frozen shoulder är Parkinson, stroke och lungsjukdom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *