En pålitlig elektriker i Stockholm

Dec 30 2021
admin

Att dra el är inget du ska göra själv och det är inte ens något du får göra själv utan du behöver alltid kontakta en elektriker när du ska dra el i Stockholm. Det är självklart på grund av att i de fall en vanlig medborgare utan erfarenhet eller utbildning drar elen själv så finns det risk för skador på både person och byggnad. För att försäkringar ska gälla ifall något händer så är det krav på att det har varit en certifierad elektriker som har dragit elen och därför bör du alltid kontakta en av de Främsta elektriker stockholm för att få jobbet gjort ordentligt.

Elektriker i Stockholm har utbildning

Utbildningen för en elektriker är både praktisk och teoretisk. Det allra vanligaste är att hen går gymnasiet på El-programmet och där är det mycket teori till att börja med. Ju längre tiden lider desto mer praktik blir det dock och det är flera veckor de sista terminerna som enbart är praktik. När den framtida elektrikern har gått klart sin gymnasieutbildning så följer det som kallas för lärlingsperiod. Det är mest sannolikt en han för att elektriker är ett av de minst jämställda yrken vi har i Sverige. Även om siffrorna stiger något så är det bara var 20:E elektriker som är kvinna.

Lärlingsperiod är arbetande praktik

Lärlingsperioden är den period som följer direkt efter gymnasiet för en elektriker. Även de som går Komvux för att bli elektriker måste gå denna lärlingsperiod. Då får elektrikern gå bredvid en annan elektriker under en tid för att lära sig hantverket. Under denna period får lärlingen lön för sitt arbete men inte full lön. Det får hen först när alla lärlingstimmar är gjorda och det är först då som man kan säga att lärlingen har blivit certifierad elektriker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *