Ingen fara på taket -tips inför takläggning

Oct 22 2018
admin

Ska du anlita takläggare Stockholm? Tänk då på att det är du som är byggherre och därför ytterst ansvarig arbetsmiljön för arbetet. Ramlar någon ner kan du bli skadeståndsskyldig. För just takläggning behövs ingen särskild certifiering, så det är viktigt att göra ett bra avtal med firman eller hantverkaren. Det gäller att hantverkaren innehar F-skattsedel och att det finns gällande olycksfallsförsäkring och helst även ansvarsförsäkring. Det samma gäller garanti på arbetet och materialet. Kolla noga upp vad takläggaren kan lämna för garanti.

Har du köpt hus och vill byta tak? Tänk på att det kan behövas bygglov om taket inte ska ha samma utseende som innan du ville byta. Byter du till ett tak av annan typ kan det räknas som svartbygge utan godkänt bygglov. Det gäller att förvissa sig om vad som gäller och vilka bestämmelser kommunerna har, för det är den som beställer jobbet som räknas som byggherre, inte de inhyrda hantverkarna. Ibland kan man få bygglov i efterhand, men då tillkommer extra avgifter.

Innan man bestämmer sig för vilken takläggare i Stockholm man vill anlita, så är det bra att beställa in offerter ifrån minst tre olika firmor. Här finns det vissa fallgropar. Det gäller att inte bara förhöra sig om kostnad för att lägga nytt tak, utan även få in taksäkerheten. Det inkluderar bland annat fästen för stegar, nockräcken och plattformar. Taksäkerhetsutrustning måste finnas omkring solceller, skorstenar och ventilationsutrustningar, och är taket över 8 meter upp i luften måste det finnas snörasskydd om människor regelbundet passerar under det, exempelvis i gamla höga bostadshus mitt inne i stan utan egen tomt på framsidan.

Tänk på att prata igenom material och saker runt omkring taket. Det kanske inte bara är själva tegelpannorna eller plåttaket som ska bytas, utan vid en närmare titt kan det mycket väl visa sig att takstolar måste bytas eller att luftspalter måste byggas till. Det beror på vilken typ av tak det ska bli.

Läs på, var noga och tänk på att ett dåligt lagt tak blir en väldigt dyr historia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *